Vraag de loopbaancoach van Bureau Schippers Coaching & Training om advies over je carrière
‘De mens is geboren om te slagen in het leven’

Bureau Schippers hanteert alle richtlijnen & protocollen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM.

Volgens de laatste berichtgeving(en) vanuit de officiële instanties kunnen professionals in een juiste praktijkruimte weer 1 op 1 gesprekken houden mits de 2 meter afstand wordt gewaarborgd. In de locatie van Bureau Schippers is dit optimaal geregeld.

Bureau Schippers biedt de juiste professionele ondersteuning en begeleiding.

We leven nu in een tijd waarin veel gebeurt en veel van ons wordt gevraagd, namelijk: flexibiliteit, creativiteit, geduld en vertrouwen. Voor iedereen is deze Corona situatie lastig, onzeker en in sommige gevallen ronduit schrijnend en verdrietig te noemen. Je houdt noodzakelijk afstand van collega’s, vrienden of familie. Je werkt zoveel mogelijk thuis en wellicht help jij je kinderen met thuis lessen.  Of werk je onder hoge druk in de zorgsector. 

COACHING is gericht op persoonlijke ontwikkeling in privé en/of werk.

Veel mensen kiezen voor coaching omdat ze zich persoonlijk, relationeel en/of professioneel willen ontwikkelen. Ook beginnen mensen aan coaching omdat hij of zij wil stilstaan én inzicht verkrijgen in veranderingen of situaties die zich in het werk, privé, relatie en/of gezinsleven aandienen.

VERZUIM BEGELEIDING heeft als doel, herstel, reintegratie en terugkeer van de medewerker naar het eigen werk.

Een persoonlijk proces dat onderzoek, tijd en oefening vraagt en wordt vaak beïnvloed door diverse factoren. Omdat ieder mens verschillend is, maken we allemaal een eigen ontwikkeling en/of herstel door.

PREVENTIE VIA DE UNIEKE VMC® DIGITALE TEST biedt inzicht op het mogelijk uitvallen van werknemers betreffende langdurig verzuim stress of burnout klachten.

De unieke voorspellende waarde t.a.v. stressgerelateerd risico op langdurig psychisch verzuim, vaak voordat de medewerker er zichzelf van bewust is.

COACH RONALD SCHIPPERS biedt de juiste handvatten en tools aan die u nodig heeft.

Er is een brede regionale dekking en we kunnen op korte termijn een afspraak inplannen voor een kosteloos kennismakingsgesprek en een voorstel op maat.

INTERVISIE IS EEN PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID BEVORDERING

Dit "nieuwe leren" creëert voor uw medewerkers die ruimte voor een professionele uitwisseling tussen collega's die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. Kijk op www.intervisie.nl

Gezonde balans in werk en prive

Schakel een persoonlijke coach in

Mensen zijn uniek. Mensen zijn waardevol. Ieder mens koestert de wens om met plezier de opdrachten te vervullen die bij het persoonlijk leven of een baan horen. Soms wil iemand zich hierin verder ontwikkelen. Hij of zij bezoekt dan een coach. Maar coaching kan ook uitkomst bieden als je ergens last van hebt. Denk aan stressgevoelens, angstaanvallen en slaapgebrek. Klachten die het gevolg kunnen zijn van verlies, rouw of onzekerheden. Tot slot komt coaching van pas als je inzicht probeert te krijgen in veranderingen die zich voordoen, bijvoorbeeld in een relatie, op de werkvloer of in het gezinsleven.

Het is nu mogelijk echt iets aan preventie te doen!

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
BUREAU SCHIPPERS beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze unieke tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Hoe werkt de VMC test

Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® digitaal in

De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96.2%)

Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met de medewerker besproken door gelicenseerde VMC® coach.

Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching.

Het aantal coachsessies wordt nader bepaald.

Door tijdig stappen te ondernemen kan ziekteverzuim zoveel mogelijk worden beperkt. Laat de verzuimcoach je hierbij helpen

Aan de slag met een verzuimcoach

Een werknemer is een waardevol, krachtig element in een organisatie. Daarom is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd, betrokken en met plezier hun werk (blijven) uitvoeren. Door hen op professioneel en persoonlijk gebied voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, verbetert een organisatie het werkklimaat. Met als gevolg een verdere innovatie én een laag (ziekte)verzuim.

Omgang met ziekteverzuim
Een arbeidsongeschikte werknemer kost een organisatie veel geld. Ook kan de relatie tussen werkgever en werknemer verstoord raken. De klachten komen vaak voort uit problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. Door op korte termijn aandacht te besteden aan de oorzaken van het verzuim, kan dit zoveel mogelijk beperkt worden. Een dynamische organisatie is niet alleen innovatief wat betreft de productieprocessen, maar ook in de manier waarop men met (ziekte)verzuim omgaat.

Wat doet de verzuimcoach?
Een verzuimcoach biedt ondersteuning in het plan van aanpak en de uitvoer van het re-integratietraject. Na een kennismakinggesprek met werkgever en werknemer aanvangt de werkgever een voorstel op maat en een offerte. De werknemer wordt ondersteund om de re-integratie, met een juiste urenopbouw, goed en zorgvuldig op te pakken. Daarnaast brengt de verzuimcoach tijdens de persoonlijke gesprekken met de uitgevallen werknemer het herstel duurzaam op gang.

Waarom kiezen voor Bureau Schippers?

Bureau Schippers heeft een professionele, inspirerende en oplossingsgerichte stijl van coaching en verzuimbegeleiding. Wij maken gebruik van diverse methodieken en vinden persoonlijke aandacht heel belangrijk. De persoonlijke coach zorgt voor een krachtige stimulans in de goede richting van ontwikkeling of een herstel. Na het afronden van een coachingstraject heeft de man of vrouw de juiste instrumenten in handen om zelfstandig te handelen en geïnspireerd te blijven. Een hoog rendement op de lange termijn is daarom gegarandeerd.