Vraag de loopbaancoach van Bureau Schippers Coaching & Training om advies over je carrière
‘De mens is geboren om te slagen’

Bureau Schippers voor coaching,

intervisie of verzuimbegeleiding 

COACHING is gericht op persoonlijke ontwikkeling in privé en/of werk. Veel mensen kiezen voor coaching omdat ze zich persoonlijk, relationeel en/of professioneel willen ontwikkelen. Ook beginnen mensen aan coaching omdat hij of zij wil stilstaan én inzicht verkrijgen in veranderingen of situaties die zich in het werk, privé, relatie en/of gezinsleven aandienen.

INTERVISIE het "nieuwe leren" creëert voor uw medewerkers die ruimte voor een professionele uitwisseling tussen collega's die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Voor uitgebreide informatie kijkt u op:  http://www.intervisie.nl/

VERZUIM BEGELEIDING heeft als doel, herstel en terugkeer van de medewerker naar het eigen werk. Een persoonlijk proces dat onderzoek, tijd en oefening vraagt en wordt vaak beïnvloed door diverse factoren. Omdat ieder mens verschillend is, maken we allemaal een eigen ontwikkeling en/of herstel door.

COACHES EN INTERVISIETRAINERS vanuit Bureau Schippers bieden de juiste handvatten en tools aan die u nodig heeft. Er is een brede regionale dekking en we kunnen op korte termijn een afspraak inplannen voor een kosteloos kennismakingsgesprek en een voorstel op maat.

Schakel een persoonlijke coach in

Mensen zijn uniek. Mensen zijn waardevol. Ieder mens koestert de wens om met plezier de opdrachten te vervullen die bij het persoonlijk leven of een baan horen. Soms wil iemand zich hierin verder ontwikkelen. Hij of zij bezoekt dan een coach. Maar coaching kan ook uitkomst bieden als je ergens last van hebt. Denk aan stressgevoelens, angstaanvallen en slaapgebrek. Klachten die het gevolg kunnen zijn van verlies, rouw of onzekerheden. Tot slot komt coaching van pas als je inzicht probeert te krijgen in veranderingen die zich voordoen, bijvoorbeeld in een relatie, op de werkvloer of in het gezinsleven.

De meerwaarde van coaching
Tijdens een persoonlijk coachingstraject ontwarren we samen de kluwen van moeizame ervaringen, gedachten en onderzoeken we je wensen. Het doel van coaching is het leren hanteren van situaties en problemen. Door je eigen kracht, expressievorm en kwaliteiten in te zetten, ontstaat er een verandering of oplossing. Dit noemen we competentie ontwikkeling. Ieder mens heeft het in zich om zelf de kwaliteit van zijn of haar leven te verbeteren en te verdiepen. Ook jij.

Door tijdig stappen te ondernemen kan ziekteverzuim zoveel mogelijk worden beperkt. Laat de verzuimcoach je hierbij helpen

Aan de slag met een verzuimcoach

Een werknemer is een waardevol, krachtig element in een organisatie. Daarom is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd, betrokken en met plezier hun werk (blijven) uitvoeren. Door hen op professioneel en persoonlijk gebied voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, verbetert een organisatie het werkklimaat. Met als gevolg een verdere innovatie én een laag (ziekte)verzuim.

Omgang met ziekteverzuim
Een arbeidsongeschikte werknemer kost een organisatie veel geld. Ook kan de relatie tussen werkgever en werknemer verstoord raken. De klachten komen vaak voort uit problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. Door op korte termijn aandacht te besteden aan de oorzaken van het verzuim, kan dit zoveel mogelijk beperkt worden. Een dynamische organisatie is niet alleen innovatief wat betreft de productieprocessen, maar ook in de manier waarop men met (ziekte)verzuim omgaat.

Wat doet de verzuimcoach?
Een verzuimcoach biedt ondersteuning in het plan van aanpak en de uitvoer van het re-integratietraject. Na een kennismakinggesprek met werkgever en werknemer aanvangt de werkgever een voorstel op maat en een offerte. De werknemer wordt ondersteund om de re-integratie, met een juiste urenopbouw, goed en zorgvuldig op te pakken. Daarnaast brengt de verzuimcoach tijdens de persoonlijke gesprekken met de uitgevallen werknemer het herstel duurzaam op gang.

Waarom kiezen voor Bureau Schippers?

Bureau Schippers heeft een professionele, inspirerende en oplossingsgerichte stijl van coaching en verzuimbegeleiding. Wij maken gebruik van diverse methodieken en vinden persoonlijke aandacht heel belangrijk. De persoonlijke coach zorgt voor een krachtige stimulans in de goede richting van ontwikkeling of een herstel. Na het afronden van een coachingstraject heeft de man of vrouw de juiste instrumenten in handen om zelfstandig te handelen en geïnspireerd te blijven. Een hoog rendement op de lange termijn is daarom gegarandeerd.