De mens is geboren om te slagen in het leven

Bureau Schippers biedt de juiste professionele ondersteuning en begeleiding

We leven nu in een tijd waarin veel gebeurt en waarin veel van ons wordt gevraagd, namelijk: flexibiliteit, creativiteit, geduld en vertrouwen.

'In iedere vrouw en man is er een diep verlangen om met vreugde én plezier de levenstaken
die bij het persoonlijk leven, het gezin of een baan horen, gemotiveerd te kunnen (blijven) vervullen'.

Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling in werk en/of privéleven. Een persoonlijk proces dat onderzoek, tijd en oefening vraagt en vaak wordt beïnvloed door diverse factoren. Omdat ieder mens verschillend is, maken we allemaal een eigen ontwikkeling en/of herstel door.

Coaching

Gericht op persoonlijke ontwikkeling in privé en/of werk.

Veel mensen kiezen voor coaching omdat ze zich persoonlijk, relationeel en/of professioneel willen ontwikkelen. Ook begint iemand aan coaching omdat hij of zij wil stilstaan én inzicht wil verkrijgen in veranderingen of situaties die zich in het werk, privé, relatie en/of gezinsleven aandienen.

Loopbaanbegeleiding

Bij onderzoek naar eigen loopbaanmogelijkheden of bij de zoektocht naar een passend beroep of opleiding, is het nuttig een objectieve begeleider (coach) te raadplegen. Iemand die met professionele methodieken kan helpen te onderzoeken wat de diepere (loopbaan)wens is en helpt de juiste stappen te zetten.
 

Verzuimbegeleiding

Heeft als doel, herstel, re-integratie en terugkeer van de medewerker naar het eigen werk.

Een persoonlijk proces dat onderzoek, tijd en oefening vraagt en wordt vaak beïnvloed door diverse factoren. Omdat ieder mens verschillend is, maken we allemaal een eigen ontwikkeling en/of herstel door.

Preventie

Om het mogelijk uitvallen van werknemers betreffende langdurig verzuim, stress of burn-outklachten te voorkomen.

Coach

Biedt de juiste handvatten en tools aan die u nodig hebt.

Er is een brede regionale dekking en we kunnen op korte termijn een afspraak inplannen voor een kosteloos kennismakingsgesprek en een voorstel op maat.

Intervisie

Professionele deskundigheidsbevordering

Dit 'nieuwe leren' creëert voor uw medewerkers die ruimte voor een professionele uitwisseling tussen collega's die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. Kijk op www.intervisie.nl

Persoonlijke coach

Schakel een persoonlijke coach uit Arnhem in

Mensen zijn uniek. Mensen zijn waardevol. Ieder mens koestert de wens om met plezier de opdrachten te vervullen die bij het persoonlijk leven of een baan horen. Soms wil iemand zich hierin verder ontwikkelen. Hij of zij bezoekt dan een coach. Maar coaching kan ook uitkomst bieden als je ergens last van hebt. Denk aan stressgevoelens, angstaanvallen en slaapgebrek. Klachten die het gevolg kunnen zijn van verlies, rouw of onzekerheden. Tot slot komt coaching van pas als je inzicht probeert te krijgen in veranderingen die zich voordoen, bijvoorbeeld in een relatie, op de werkvloer of in het gezinsleven.

Lees meer over persoonlijke coaching
Groeien

Het is nu van groot belang echt iets aan preventie te doen!

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt, is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.

Aan de slag met een verzuimcoach

Een werknemer is een waardevol, krachtig element in een organisatie. Daarom is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd, betrokken en met plezier hun werk (blijven) uitvoeren. Door hen op professioneel en persoonlijk gebied voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, verbetert een organisatie het werkklimaat. Met als gevolg een verdere innovatie én een laag (ziekte)verzuim.

Omgang met ziekteverzuim

Een arbeidsongeschikte werknemer kost een organisatie veel geld. Ook kan de relatie tussen werkgever en werknemer verstoord raken. De klachten komen vaak voort uit problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. Door op korte termijn aandacht te besteden aan de oorzaken van het verzuim, kan dit zoveel mogelijk beperkt worden. Een dynamische organisatie is niet alleen innovatief wat betreft de productieprocessen, maar ook in de manier waarop men met (ziekte)verzuim omgaat.

Lees meer over verzuimbegeleiding

Wat doet een verzuimcoach?

Een verzuimcoach biedt ondersteuning bij het plan van aanpak en bij de uitvoer van het re-integratietraject. Na een kennismakinggesprek met werkgever en werknemer ontvangt de werkgever een voorstel op maat en een offerte. De werknemer wordt ondersteund om de re-integratie, met een juiste urenopbouw, goed en zorgvuldig op te pakken. Daarnaast brengt de verzuimcoach tijdens de persoonlijke gesprekken met de uitgevallen werknemer het herstel duurzaam op gang.

Waarom kiezen voor Bureau Schippers?

Bureau Schippers heeft een professionele, inspirerende en oplossingsgerichte stijl van coaching en verzuimbegeleiding. Wij maken gebruik van diverse methodieken en vinden persoonlijke aandacht heel belangrijk. De persoonlijke coach zorgt voor een krachtige stimulans in de goede richting van ontwikkeling of een herstel. Na het afronden van een coachingstraject heeft de man of vrouw de juiste instrumenten in handen om zelfstandig te handelen en geïnspireerd te blijven. Een hoog rendement op de lange termijn is daarom gegarandeerd.

Neem direct contact op voor meer informatie