‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’

Ontdek je kracht door persoonlijke coaching in regio Arnhem

Een stapje terug doen of juist een stap vooruit? Persoonlijke coaching helpt je met allebei. Misschien wil je even stilstaan bij de problemen waar je tegenaan loopt in de werk- of thuissituatie. Of wil je juist een persoonlijke verandering teweeg brengen in je leven en jezelf ontwikkelen? Ook kun je in een persoonlijk coachingstraject aan de slag gaan met fysieke en psychische klachten, zoals stressgevoelens, zwaarmoedigheid en/of slaapgebrek.

Bel voor een vrijblijvend intakegesprek

Wat doet een coach?

Wie een persoonlijke coach inschakelt, kan dat om verschillende redenen doen. Iemand heeft last van angst- of stressklachten, bijvoorbeeld, of is tijdelijk het overzicht kwijt. De coach helpt je bij het identificeren van belangrijke obstakels en problemen. Omdat hij of zij vanuit een brede taakopvatting werkt, kunnen dit allerlei verschillende aspecten van het leven zijn.

Een coach biedt in eerste instantie een luisterend oor, waardoor je problemen in de werk- of thuissituatie inzichtelijk maakt en je doelen weer helder voor ogen krijgt. Maar een coach stimuleert je ook om verandering in de situatie te brengen, je te ontwikkelen of een nieuwe weg in te slaan.

De coach gebruikt hiervoor verschillende instrumenten en gereedschappen, zoals:

 • Individuele gesprekken

 • Hoe is de draagkracht versus draaglast

 • Informatie over het ontstaan van stress, onzekerheid en uitstelgedrag

 • Loslaten van oude handelstijlen en -patronen

 • Groepsdynamica en gedrag tussen collega's

 • Communicatievaardigheden

 • Cognitieve advisering (het leren omgaan met veranderingen)

 • Competentie ontwikkeling

 • Rust en ontspanning binnen privé, gezin en werk

Gezien het karakter van coaching, is de relatie strikt confidentieel. Alles wat je met de coach bespreekt, is dus vertrouwelijk.

Maak kennis met de coaches

Het coachingstraject

Het doel van persoonlijke coaching is dat jij gaat doen wat je wilt en kunt. Om dit te bereiken, doorloop je tijdens het traject vier fasen:

 1. Je bent je niet bewust van een belemmerende handelwijze.
 2. De coach maakt je bewust van een belemmerende handelwijze.
 3. De coach leert je bewust te werken aan een nieuwe handelwijze.
 4. Je hebt hiervan geleerd en zal (on)bewust de nieuwe handelwijze inzetten.

Duur en intensiteit
In het kennismakinggesprek geeft de coach een indicatie van de duur en intensiteit van het coachingstraject. Meestal wordt in zes tot acht consulten, verspreid over enkele maanden, een probleem of vraagstuk geanalyseerd en uitgewerkt. Als de kluwen is ontward en het huiswerk is gedaan, kun je zelf weer verder. In eerste instantie vindt er wekelijks of tweewekelijks een gesprek plaats; daarna wat minder frequent. De ervaring leert dat coaching een natuurlijk verloop heeft. Het wordt dus vanzelf duidelijk wanneer het traject afgerond kan worden.

Het rendement van persoonlijke coaching

2

 • Verstevigen van de balans tussen werk en privé

 • Ontwikkelen van persoonlijke groei en zelfvertrouwen

 • Keuzes kunnen en durven maken

 • Leren omgaan met stress en meer te ontspannen

 • Persoonlijke ontwikkeling door heldere vraag- en werkstijlen

 • Inzicht krijgen in persoonlijke en professionele doelen

 • Aanmeten van een duurzame en gezonde leefstijl