Maak kennis met Bureau Schippers Coaching & Training
‘Empathie, erkenning en reflectie, daar draait het om’

Maak kennis met Ronald Schippers

Ronald Schippers is oprichter van Bureau Schippers en sinds 2002 zelfstandig werkzaam als (verzuim) coach en trainer. Hij is respectvol, empathisch, “to the point” en zo nu en dan confronterend, maar vooral betrokken. Hij heeft een professionele, stimulerende en oplossingsgerichte stijl van coaching en verzuim begeleiding die gericht is op de mens én de organisatie.

Aan het woord: coach Ronald Schippers

Als coach, trainer en verzuimbegeleider ben ik al 15 jaar zelfstandig werkzaam vanuit mijn Bureau Schippers. Ik ben begripvol en weet wanneer nodig op een juiste wijze te reflecteren, uit te dagen en te relativeren. Ook werk ik graag aan het ontdekken van je competentie en de kwaliteiten die je hebt. Het verdiepen en versterken van je communicatie en uitstraling is een onderdeel. Het luisteren naar de (levens( wens, de empathie en erkenning van de man of vrouw zijn daarbij onmisbaar.

Dankzij mijn levens- en werkervaring beschik ik over de sociale vaardigheden die nodig zijn om dit werk enthousiast en gemotiveerd te vervullen. Ik gebruik zowel humor als intensieve aandacht en weet, indien nodig, een gezonde afstand of juist nabijheid te creëren. Mijn bezieling in dit vak wordt mede gevormd door een diep vertrouwen in en bewondering voor het leven en de wijsheid die in ieder mens huist.

Mijn professionaliteit in het vak heeft zich in der jaren ontwikkeld door diverse opleidingen, mijn persoonlijke levensloop en praktijkervaring met het begeleiden van individuen en groepen. Ook maak ik steeds weer gebruik van vernieuwende werkvormen.’

Bureau Schippers biedt tevens een brede ervaring in intervisiebegeleiding en de training tot intervisiebegeleider.

De professionele intervisiebegeleiders bieden u begeleide intervisie aan in heel Nederland, hun inspanning is zeer hoog om de gewenste intervisiedoelen en een rendement voor langere tijd te behalen.

De volgende websites bieden u ruime informatie over intervisie:
www.intervisie.nl   |   www.begeleideintervisie.nl   |   www.intervisiebegeleidertraining.nl

Voor persoonlijke coaching bel je Bureau Schippers Coaching & Intervisie

Curriculum Vitae van Ronald Schippers

Huidige werkzaamheden

  • Oprichter, zelfstandig coach en trainer vanuit Bureau Schippers
  • Freelance verzuimcoach voor Insieme te Etten-Leur
  • Freelance coach voor de VitaliteitsGroep te Breda
  • Freelance coach bij VMC te Den Haag

Opleiding en trainingen

Training Burnout en therapeutische aanpak bij BIVT

Training familie / gezin systemisch werk bij Bureau de Kruijff
Training Metalliserend Coachen bij Het Balkon

Training Basis Coachen met Voice Dialogue bij Het Balkon
Training Systemisch Relatie Coach bij Instituut Phoenix

Cursus Psychopathologie te ROC Twente

Cursus Provocatief coachen Instituut Eclectische Psychologie

Training Systemisch Coach bij Instituut Phoenix
HBO deeltijd opleiding Training & Coaching aan de School voor Coaching
HBO deeltijd opleiding Gestalt Counselor aan het Instituut Multi Di Mens
Opleiding Sociaal Pedagogisch Begeleider binnen de GGZ
NVBW training ‘Methodisch werken naar Rehabilitatie’
Training begeleiding voor groep- en dynamische processen
Training communicatievormen zowel individueel als groepsgericht

Aangesloten bij de onderstaande vakgroep & beroepsverenigingen.

VPMW vakgroep
AGB code &  AGB praktijk code op aanvraag
NFG psychosociaal therapeut register code: 5404116255
SRBAG register code: 500837
RBCZ register code: 809245B
NOBCO master coach code:  RC 05134
Wkkgz klacht vermelding mogelijkheid.

Voormalige werkzaamheden

Bij diverse organisaties binnen de GGZ.

Uitgangspunten en voorwaarden
Een kennismakingsgesprek is 30 minuten en gratis.
U ontvangt een voorstel coaching traject.
 
Een individueel coaching gesprek (consult) is 1 uur.
 
Indien tussen de consulten behoefte is aan een extra contact, dan is dit mogelijk via e-mail.   
 
Bescherming Persoonlijke- en Organisatie bedrijfsgegevens
Het digitale / papieren beheer en archivering: zullen voldoen aan de door Bureau Schippers en AVG gestelde eisen ter zake geheimhouding en privacy. Daarnaast zijn we verbonden aan de ethische code vanuit de beroepsvereniging NOBCO PDF en NFG.
Bureau Schippers zal, gedurende de looptijd van de coaching gehouden zijn, alle privacy in acht te nemen.
AVG 2018: alle correspondentie, verslaggeving en rapportages kan vertrouwelijke en privacy gevoelige (summiere informatie) gegevens bevatten, i.v.m. de vigerende (Europese AVG 2018) privacywetgeving. Dus dient derhalve zeer zorgvuldig behandeld en (digitaal) gearchiveerd te worden.
Disclaimer: Bureau Schippers streeft ernaar zeer zorgvuldig de vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden. Desondanks kan dit bericht en eventueel meegestuurde bestanden vertrouwelijk zijn en informatie bevatten, die onder de geheimhoudingsplicht voor werkende vallen verkeerd terecht komen. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht de e-mail niet voor u bestemd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Bureau Schippers wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Bureau Schippers is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om e-mails en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
Belangrijke afspraken of contracten dienen altijd door de daarvoor bevoegde personen te worden ondertekend.
 
Een Skype of E-coaching contact is altijd mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Een pakket heeft vijf e-mail of Skype contacten.
In de onderwijssector kunnen mensen die in het onderwijs werken een beroep doen op het zogenaamde ”Vervangingsfonds”.
 
Een afspraak, die minimaal 24 uur voor aanvang is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.
Zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 1 werkdag met een minimum van 24 uur van tevoren wordt het volledige, voor de verrichting afgesproken, uurtarief in rekening gebracht. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Duurzaamheid vormt steeds vaker de kern van een bedrijfsstrategie of onderneming. Ook Bureau Schippers werkt volgens het principe van MVO, oftewel Maatschappelijk verantwoord ondernemen. De belangrijkste kenmerken van MVO zijn:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij men waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied;
  • Bureau Schippers streeft naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces;
  • bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de belangen van betrokken personen, organisaties en omgeving;
  • transparantie is cruciaal bij MVO. Dat voorkomt teleurstelling achteraf en levert betrokkenheid op;
  • er is niet 1 manier van MVO, voor elke onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit;
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die Bureau Schippers nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Steeds zijn er weer nieuwe haalbare stappen.