De verzuimcoach van Bureau Schippers Coaching & Training beperkt (ziekte)verzuim zoveel mogelijk
‘Het verzuimcijfer is de graadmeter voor de bedrijfsconditie’

Verzuimcoaching, duurzaam weer aan de slag

Huis- en bedrijfsartsen schrijven een uitgevallen werknemer soms voor, om ‘eens even uit te rusten’. Hoewel dat een waardevol advies lijkt (voor korte tijd), neemt de kans op langdurig verzuim hierdoor juist toe. Want hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren op de werkvloer. De verzuimcoach van Bureau Schippers helpt bij het vormgeven van de verzuimbegeleiding en het re-integratietraject in het 1ste ziektejaar (Spoor 1). Zo kan een werknemer stap voor stap herstellen, her-intreden binnen zijn/haar eigen werk en duurzaam weer aan de slag.

Kort- en langdurig (ziekte) verzuim

Kort- en langdurig verzuim kost een organisatie veel geld en gaat vaak gepaard met een verstoring in het werk binnen een team of afdeling. Het grootste gedeelte van de arbeidsongeschiktheid heeft te maken met psychische of sociale klachten, zoals persoonlijke problemen, een burn-out of stressklachten. Deze zijn vaak het gevolg van problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. In eerste instantie is het verzuim wisselend en vaag: men heeft bijvoorbeeld last van hoofdpijn en griep. Pas later volgen de signalen dat er meer aan de hand is.

Taken werkgever, arbo-arts en verzuimcoach
Voor de werkgever is het soms lastig om hierover in gesprek te gaan met de werknemer, laat staan om er een begeleidende rol in te spelen. Maar de werkgever kampt wel met een financiële last en organisatieverstoring. Door belangstelling te tonen voor de werknemer en aan te geven dat er ondersteuning mogelijk is (bijvoorbeeld een Arboarts), voldoet de werkgever aan de wettelijke verplichtingen. Omdat de werkgever begrijpelijkerwijs niet alles met de werknemer kan bespreken, is het verstandig een onafhankelijke derde in te schakelen. De verzuimcoach van Bureau Schippers vervult deze rol op professionele wijze.

Verloop van het re-integratietraject

Het aanbieden van coaching en het doorverwijzen van een werknemer, is de taak van de bedrijfsarts of de manager die leiding geeft aan het kantoor of het filiaal. Na het intakegesprek  met de werknemer, ontvangt de betrokken werknemer als eerste een intake- en voorstelrapportage. Hierin geeft de verzuimcoach aan wat de duur, intensiteit en doelen van de verzuimbegeleiding en het re-integratietraject zullen zijn. Hierna ontvangt de werkgever het intakeverslag en gaat de begeleiding van start. Natuurlijk is alle privecy van een ieder gewaarborgd.

Invulling van de begeleiding
De verzuimcoach werkt in 6 tot 8 consulten samen met de medewerker het probleem uit en analyseert dit. Het re-integratietraject neemt soms enkele weken- of maanden in beslag. In eerste instantie vindt er wekelijks of tweewekelijks een consult plaats, later verschuift dit naar maandelijks.

Vertrouwen en rapportage
Voorop staat dat de coach een vertrouwensfunctie naar de individuele werknemer heeft. De verzuimcoach legt daarom geen dossier aan en rapporteert niet anders dan strikt noodzakelijk is over de hoofddoelen, de taxatie van tijdsduur, frequentie en de kosten van de coaching. Indien nodig stelt de verzuimcoach een tussenrapportage op over de voortgang. Als de medewerker weer zelfstandig en duurzaam verder kan, wordt het re-integratietraject afgesloten met een eindverslag van de geleverde diensten.

Het rendement van een verzuimcoach

Het werk van de verzuimcoach is al succesvol gebleken voor een brede doelgroep, variërend van management en onderwijs tot welzijn en de gezondheidszorg. Werknemers leren tijdens de coaching om:

  • anders te denken over privéproblemen, werkdruk, stress en conflicten;
  • bewuster om te gaan met privéproblemen, werkdruk, stress en conflicten;
  • een open bedrijfscultuur te realiseren;
  • zich betrokken te voelen met elkaar en daar uiting aan te geven, met als gevolg dat het ziekteverzuim daalt.