De verzuimcoach van Bureau Schippers Coaching & Training beperkt (ziekte)verzuim zoveel mogelijk
‘Het verzuimcijfer is de graadmeter voor de bedrijfsconditie’

Verzuimcoaching, duurzaam weer aan de slag

Als de werknemer na veel stress vanuit werk en/of prive uiteindelijk tegen een burn-out is aangelopen, wat is er dan natuurlijker dan thuis weer de batterij op te laden, te herstellen en de dingen rustig op een rijtje zetten?
Maar dan verandert er niets in de patronen van mensen. Wie een burn-out heeft opgelopen, moet leren om dingen anders te doen.
Dat gebeurt tijdens de coaching / begeleiding, die uiteraard in het begin wel gecombineerd wordt met rust en herstel draagkracht.

Soms schrijven huis- en/of bedrijfsartsen een uitgevallen werknemer voor, om ‘eens even een tijdje thuis te zitten’. Hoewel dat een waardevol advies lijkt (voor korte tijd), neemt de kans op langdurige afwezigheid hierdoor juist toe. Want hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren op de werkvloer. De verzuimcoach van Bureau Schippers helpt bij het vormgeven van de verzuimbegeleiding en het re-integratietraject in het 1ste ziektejaar (Spoor 1).

Als de energie en draagkracht weer op zo’n 30% is, dan is het goed om weer een aantal uur per week te beginnen met taken die weinig tijdsdruk hebben en verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Op die manier kan de werknemer de nieuwe handels wijze en competenties ook rustig aanleren en gaan inzetten op het werk.

Zo kan een werknemer stap voor stap herstellen, her-intreden en re-integeren binnen zijn/haar eigen werk en duurzaam weer aan de slag.

Coaching voor duurzaamheid en competentie ontwikkeling

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt, is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stress gerelateerd psychisch verzuim.
BUREAU SCHIPPERS beschikt sinds kort over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze unieke tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Hoe werkt het de digitale Vitality Mind Challenge® test ?

1)  Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® digitaal in.

2)  De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%).

3)  Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met medewerkers besproken door een gelicenseerde VMC® coach van Bureau Schippers.

4)  Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching.

5)  Gemiddeld aantal coachsessies zijn afhankelijk vanuit het Plan van Aanpak.

 

Waarom deze VMC test?

Een voorspellende waarde t.a.v. stress gerelateerd risico op psychisch verzuim, vaak voordat medewerker er zichzelf van bewust is.

Preventie: 75% van stress gerelateerd psychisch verzuim kan worden voorkomen.

Een coaching gericht op specifieke leerdoelen is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft waarop het uitvallen is ontstaan en zeer gefocust gecoached kan worden naar herstel.

Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten.

Organisaties zijn nu echt in staat om iets aan preventie te doen.

‘Veiligheid’ van de medewerkers is gegarandeerd door gelicenseerde coaches en de AVG.

Gezonde balans in werk en prive

Kort- en langdurig (ziekte) verzuim

Kort- en langdurig verzuim kost een organisatie veel geld en gaat vaak gepaard met een verstoring in het werk binnen een team of afdeling. Het grootste gedeelte van de arbeidsongeschiktheid heeft te maken met psychische of sociale klachten, zoals persoonlijke problemen, een burn-out of stressklachten. Deze zijn vaak het gevolg van problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. In eerste instantie is het verzuim wisselend en vaag: men heeft bijvoorbeeld last van hoofdpijn en griep. Pas later volgen de signalen dat er meer aan de hand is.

Taken werkgever, arbo-arts en coach

Voor de werkgever is het soms lastig om hierover in gesprek te gaan met de werknemer, laat staan om er een begeleidende rol in te spelen. Maar de werkgever kampt wel met een financiële last en organisatieverstoring. Door belangstelling te tonen voor de werknemer en aan te geven dat er ondersteuning mogelijk is (bijvoorbeeld een Arboarts), voldoet de werkgever aan de wettelijke verplichtingen. Omdat de werkgever begrijpelijkerwijs niet alles met de werknemer kan bespreken, is het verstandig een onafhankelijke derde in te schakelen. De verzuimcoach van Bureau Schippers vervult deze rol op professionele wijze.

Herstel periode en opbouw reintegratie begeleiding traject

reintegratie burnout

Het aanbieden van coaching en het doorverwijzen van een werknemer, is de taak van de bedrijfsarts of de manager die leiding geeft aan het kantoor of het filiaal.

Na het intakegesprek  met de werknemer, ontvangt de betrokken werknemer als eerste een intake- en voorstelrapportage. Hierin geeft de verzuimcoach aan wat de duur, intensiteit en doelen van de verzuimbegeleiding en het re-integratietraject zullen zijn.

Hierna ontvangt de werkgever het intakeverslag en gaat de begeleiding van start. Natuurlijk is alle privecy van een ieder gewaarborgd.

Voorop staat dat de coach een vertrouwensfunctie naar de individuele werknemer heeft.

De verzuimcoach legt daarom geen (uitgebreidt) dossier aan en rapporteert niet anders dan strikt noodzakelijk is over de hoofddoelen, de taxatie van tijdsduur, frequentie en de kosten van de coaching. Indien nodig stelt de verzuimcoach een tussenrapportage op over de voortgang.

Een re-integratietraject neemt soms enkele weken- of maanden in beslag. In eerste instantie vindt er wekelijks of tweewekelijks een consult plaats, later verschuift dit naar maandelijks.

Stap 1 = intakegesprek, test en Plan van Aanpak

 • het intakegesprek met VMC test en 4DKL test
 • telefonisch afstemming leidinggevende / HR voor de organisatie vraag
 • werknemer geeft akkoord op Plan van Aanpak
 • offerte en voorstel tot Plan van Aanpak naar werkgever
 • akkoord werkgever en start coaching

Stap 2 = herstel fase

 • Een opzet herstel fase met rust en actieve opbouw krachtbalans.
 • Enkele coaching gesprekken betreffende inzicht oorzaak versus gevolg verzuim.
 • Analyse opbouw draagkracht versus draaglast privé / gezin / werk.
 • Welke elementen zorgen voor herstel plezier, energie en levenslust.

Stap 3 = reintegratie 1ste fase (30 – 50% energie)

 • In deze fase is er een draagkracht energie vanaf 30% voldoende om enkele uren (boventallige) aan het werk te gaan.
 • Een tussentijds driehoek gesprek geeft inzicht over de voortgang.
 • Een helder opbouwschema ondersteunt het gehele traject.
 • Inzicht betreffende punten tot herstel, nieuwe handel stijlen en competentie.

Stap 4 = reintegratie 2de fase (50 - 75% energie)

 • In deze fase is er een draagkracht energie van 60% voldoende om meerdere uren op loonwaarde in eigen werk weer op te pakken, naast (boventallige) uren wordt de draagkracht verder opgebouwd.
 • Coaching gesprekken ondersteunen deze fase.

Stap 5 = reintegratie 3de fase (75 - 100% energie)

 • In deze fase worden stap voor stap de loonwaarde uren in het eigen werk opgebouwd.
 • In de coaching gesprekken wordt dit gemonitord en zo nodig bijgestuurd.
 • Een tussentijds driehoek gesprek geeft inzicht in deze eindfase.

Stap 6 = duurzaam hersteld & 100% werkzaam

 • De werknemer weer volledig op 100% loonwaarde aan het werk.
 • In een eind gesprek met werkgever, werknemer en coach worden de behaalde doelen besproken, het succes benoemd.
 • Een eindverslag ter afronding.

Het rendement van een verzuimcoach

Het werk van de verzuimcoach is al succesvol gebleken voor een brede doelgroep, variërend van management en onderwijs tot welzijn en de gezondheidszorg. Werknemers leren tijdens de coaching om:

 • anders te denken over privéproblemen, werkdruk, stress en conflicten;
 • bewuster om te gaan met privéproblemen, werkdruk, stress en conflicten;
 • een open bedrijfscultuur te realiseren;
 • zich betrokken te voelen met elkaar en daar uiting aan te geven, met als gevolg dat het ziekteverzuim daalt.