‘Het verzuimcijfer is de graadmeter voor de bedrijfsconditie’

Verzuimcoaching; duurzaam weer aan de slag in de regio Arnhem

Als een werknemer na veel stress vanuit werk en/of privé uiteindelijk tegen een burn-out is aangelopen, wat is er dan natuurlijker dan thuis weer de batterij op te laden, te herstellen en de dingen rustig op een rijtje zetten?
Maar dan verandert er niets in de patronen van mensen. Wie een burn-out heeft opgelopen, moet leren om dingen anders te doen. Dat gebeurt tijdens de coaching/begeleiding, die uiteraard in het begin wel gecombineerd wordt met rust en herstel van draagkracht.

Soms schrijven huis- en/of bedrijfsartsen een uitgevallen werknemer voor om ‘eens even een tijdje thuis te zitten’. Hoewel dat een waardevol advies lijkt (voor korte tijd), neemt de kans op langdurige afwezigheid hierdoor juist toe. Want hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren op de werkvloer. De verzuimcoach van Bureau Schippers helpt bij het vormgeven van de verzuimbegeleiding en het re-integratietraject in het eerste ziektejaar (Spoor 1).

Als de energie en draagkracht weer op zo’n 30% zijn, is het goed om weer een aantal uur per week te beginnen met taken die weinig tijdsdruk hebben en die verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Op deze manier kan de werknemer de nieuwe handelwijze en competenties ook rustig aanleren en gaan inzetten op het werk. Zo kan een werknemer stap voor stap herstellen, her-intreden en re-integreren binnen zijn/haar eigen werk en duurzaam weer aan de slag.

Coaching voor duurzaamheid en competentie-ontwikkeling

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt, is het van belang te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.

Ziekteverzuim

Kort- en langdurend (ziekte)verzuim

Kort- en langdurend verzuim kost een organisatie veel geld en gaat vaak gepaard met een verstoring van het werk binnen een team of afdeling. Het grootste gedeelte van de arbeidsongeschiktheid heeft te maken met psychische of sociale klachten, zoals persoonlijke problemen, een burn-out of stressklachten. Deze zijn vaak het gevolg van problemen op de werkvloer of in de thuissituatie. In eerste instantie is het verzuim wisselend en vaag: men heeft bijvoorbeeld last van hoofdpijn en griep. Pas later volgen de signalen dat er meer aan de hand is.

Arbo-arts

Taken werkgever, arbo-arts en coach

Voor de werkgever is het soms lastig om hierover in gesprek te gaan met de werknemer, laat staan om er een begeleidende rol in te spelen. Maar de werkgever kampt wel met een financiële last en met organisatieverstoring. Door belangstelling te tonen voor de werknemer en aan te geven dat er ondersteuning mogelijk is (bijvoorbeeld via een arbo-arts), voldoet de werkgever aan de wettelijke verplichtingen. Omdat de werkgever begrijpelijkerwijs niet alles met de werknemer kan bespreken, is het verstandig een onafhankelijke derde in te schakelen. De verzuimcoach van Bureau Schippers vervult deze rol op professionele wijze.

Het rendement van een verzuimcoach

Het werk van de verzuimcoach is al succesvol gebleken voor een brede doelgroep, variërend van management en onderwijs tot welzijn en de gezondheidszorg.

Werknemers leren tijdens de coaching om:

  • Anders te denken over privéproblemen, werkdruk, stress en conflicten;

  • Bewuster om te gaan met privéproblemen, werkdruk, stress en conflicten;

  • Een open bedrijfscultuur te realiseren;

  • Zich betrokken te voelen met elkaar en daar uiting aan te geven, met als gevolg dat het ziekteverzuim daalt.